BİLGİ GÜVENLİĞİ

Dentek faaliyetlerinin, itibarının ve hizmet sürekliliğinin devam etmesi için gerekli en önemli koşullardan biri bilgi güvenliğidir. DENTEK bilgiyi zamanında, doğru, en iyi ve en uygun şekilde saklamak, korumak olduğunun bilincinde olarak gerekli önlemleri almıştır. Bu bağlamda bilgi varlıklarımızın korunmasına dair temel sorumluluklarımız ;
 • Bilgi güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek, yönetsel ve teknolojik önlemleri almak,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
 • Bilgi varlıklarımızı oluşabilecek tehdit ve tehlikelerden korumak ya da en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak,
 • İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği kapsamında yer alan basılı ve elektronik ortamdaki tüm bilgilerin, yasal mevzuat ışığında ve risk değerlendirme metotları kullanılarak “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesini sağlamak, risk analizlerini yapmak,
 • Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
 • Anayasa’nın 20’ci maddesinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine azami düzeyde hassasiyet göstermek,
 • Kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde, 6698 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan genel ilkelere; ayrıca kişisel verilerin işlenmesinde Kanun’un 5’inci maddesinde, kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde ise Kanun’un 6’ncı maddesinde yer alan hükümlere riayet etmek,
 • Kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin aktarılmasında, 6698 sayılı Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde ve ayrıca bu Kılavuz’un 10.6 (Veri Aktarım Anlaşmaları) maddesinde yer alan hükümlere riayet etmek,
 • ŞİRKET’in güvenilirliğini ve marka imajını korumak,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırma, bilinçlerini yüksek tutmak için; teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,
 • Müşteri, taşeron, tedarikçi, iş ortakları ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca şirketimiz (veri sorumlusu); kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla; uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • AB Ülkeleri içerisinde 2016 yılında 95/46 sayılı Avrupa Veri Koruma Mevzuatı yerine yasalaşan GDPR düzenlemelerine ilişkin düzenlenen BS 10012 Kişisel Veri Güvenliği Sistemine Uyumluluk çalışmalarına uyum sağlamak,
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google